Renoveringsarbeten

Jag är glad att så många i dag ser över sina äldre blyinfattningar och förstår att dom också kan behöva renoveras.

Många blyinfattningar vi finner i t.e.x trapphus är runt 100 år eller äldre. Jag ser dessa fönster som juveler, kulturskatter.

Ofta är det fönstrena som sätter prägeln på en inomhusmiljö.

Hamburger Bryggeri: Norrtullsgatan

Uppdraget var att återskapa glas som en gång suttit i dessa ekdörrar. Endast en glaspanel i entrédörren är ursprungsglaset, resten är nytillverkat. För innerdörren kunde man med hjälp av ett gammalt fotografi få en uppfattning om hur glaset sett ut.

Alla glas är facettslipade klarglas infattade i mässingsspröjs.

Beställare av mitt arbete: Skanska direkt Årstadal

www.skanska.se

klicka för större bilder

Berns salonger: Berzelii park

Blyinfattningarna på Berns är 150 år gamla. Dom är belägna i alla dörrar på balkongvåningen samt i salongerna innanför.

Alla glasbitarna är målade, ett otroligt vackert arbete. Glasmålningar skall brännas i ca 580 grader och ofta bränns varje glasbit flera gånger innan målningen är klar.


Min uppgift här blev att byta ut alla spräckta glas bitar där det kunde förekomma risk för olyckor, som att skära sig på trasiga delar.

Alla nya glas målades och brändes. Det gäller att få den nya glasmålningen så lik originalmålningen som möjligt.

Beställare: vaktmästeriet

Götgatan 5

Trapphuset har 2 st balkongdörrar

och 12 st fönsterbågar.

Glaset är spräckt på många håll och mönstret är fel från tidigare lagningar då man ej har brytt sig om att ta hand om blyinfattningen.


Detta tänker vi tänker ta hand om

för här har vi en dekor som fyller en stor funktion för skönhetsintrycket för alla som till vardags går upp och ner i detta trapphus.

Färdigrenoverat fönster i nymålat trapphus.
Beställare av mitt arbete:

Kvarnens fönsterhantverk,som

har helrenoverat all träspröjs.

www.kvarnens.com

klicka för större bilder

Hornsgatan 51

Hela trapphuset i fastigheten är enormt vackert med förgyllda stuckaturer, ådermålning på samtliga väggar och en helt ljuvlig takmålning i entrén.

Här finns också dessa underbara infattningar med målade glas från 1905,

bland de vackrare jag har sett.


Till dessa fönster behövde man  byta ut spräckta glas och en ordentlig rengöring.

För att få bättre värme i trapphuset ordnades också måttanpassade

isolerglas.

Beställare: BRF Råttan

Kv Uranus:  Nygatan Södertälje

Denna fastighet var 2013 under helrenovering.

Huset har tre trappupgångar varav två är utsmyckade med

blyinfattat glas.

Uppgången Nygatan är mer påkostad, paradvåningarnas ingång.

Blyinfattningarna i uppgången Järngatan är något enklare och våningarna något mindre.

Den tredje uppgången har ingång från gården och leder direkt upp till köksingångarna, tjänstefolkets ingång.

Jag gjorde aldrig, av förklarliga skäl något renoveringsarbete i det trapphuset. Därför finns tyvärr ingen bild av dessa fönster med här.

Men ändå ska tilläggas att det med dagens mått är riktigt fina fönster med träspröjs och gammalt blåst glas.

Kv Uranus: Järngatan Södertälje

Blyglasen var mycket illa åtgångna i hela fastigheten.

Allt måste blyas om d.v.s allt glas måste byggas om från grunden med nya blyspröjs.

Närbild på glipor mellan blyspröjs och glas, som uppstår när blyspröjsen är så där hundra år och tappat all sin elasticitet.

                    Klicka  för större bilder

Här har vi nyrenoverade fönster färdiga för att hålla i hundra år till.


Beställare av mitt arbete:  Allt i fönster renovering AB                             

                                                                 www.alltifonster.se

Beställare:

BRF Björken 9

                     Floragatan

Fastigheten har två trappuppgångar med

helt olika glas i fönsterbågarna.


Trapphuset som vetter mot Stureparken har elva fönster med blyinfattningar samt ett tolfte högst upp utan blyinfattning.

I den andra uppgången har vi fem fönster med samma träbågar som dom andra men med helt annat glas.


Uppgiften var att tillverka ett helt nytt blyglas,byta alla spräckta och för mönstret felande glas.

Rengöring och nytt fönsterkitt i spröjsen.

Stureparken Floragatan 12

Norra Agnegatan 45

Ett glasinnertak från sent 1800 tal.

P.g.a en gammal fuktskada har glastaket blivir fult och missfärgat. Några glasrutor är spräckta eller saknas helt.Glastaket måste plockas ned. För dom spräckta glasen skärs nya glas till och sprutmålas. Dekoren är målad med hjälp av schabloner.För glasen som bara är missfärgade, avlägsnar jag all färg och målar om dom.

För att så mycket som möjligt ta till vara  det gamla glaset från förra seklet.

Gammalt blåst klarglas är mycket vackrare än nytt fönsterglas lite ojämt vilket ger mera liv i glastaket som helhet.

Träspröjsen ses också över och nya rosor i kryssen där dom gamla saknas.


Nyrenoverat och rent glastak.                          Beställare:  Privat lägenhet.

Torsgatan 36

Efter en tråkig olycka blev det några spräckta glasbitar i mitten av blyinfattningen.

Detta kunde jag komma och laga på plats över dagen.


Jag blev väldigt förtjust i dessa blyglas med sina blonda och få färger och en hel del fasettslipade prismor i arrangemanget.


                                                           Beställare:  Svensk fastighetsförvaltning 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus