Om Clasonglas

Clason Glas är ett enmansföretag.                                                 

Vid mer omfattande arbeten med

helhetslösningar samarbetar jag med flera

yrkesskickliga hantverkare.Så här går det till att beställa ett glasarbete. Processen är lika vare sig det rör sig om offentlig miljö eller privat.

Idéskisser arbetas fram i nära samförstånd med beställaren. Eller så har kunden en egen skiss som jag förvaltar.

När det konstnärliga uttrycket för glasarbetet känns rätt, arbetar jag fram en noggrann motivskiss.

Den kan göras digitalt, vilket ger skissen en realistisk presentation av det tänkta blyglasfönstret i sin blivande miljö.

Utifrån motivskissen kan man göra en exakt kostnadsberäkning och en tidsplan för färdigställandet.


Större renoveringsuppdrag börjar med en offert.  Jag kan också ta fram referensarbete.

Blyglasen med båge transporteras till min verkstad och ersätts med byggfönster under renoveringen.


Smålagningar som några spräckta glas i en infattning kan jag laga på plats.

Clason Glas

Södermannagatan 41

116 40 Stockholm

Tel: 070-441 60 12

E-post: nanna@clasonglas.se